ACTIVITIES

  • Infrastructure projects
  • Water mains and sewerages
  • Roads and bridges
  • High construction
  • Massive metal and concrete structures
  • Coast reinforcement
  • Strengthening ditches, piles and grooved wallsSERVICES
PUBLICATIONS
NEWS
SERVICES    
EUROBUILDING ENGINEERING LTD - building


"Евробилдинг Инженеринг" ООД е възприела доказани строителни техники, които са най-подходящи в зависимост от използваните материали, стандарт и ниво на сложност, климатични условия, стабилност и разнообразни дизайнерски решения.
В момента са актуални 3 основни модерни метода на конструкция:
  • Дървена конструкция: за ЕКО и Енергоспестяващи сгради;
  • Стоманена конструкция: за модерни конструкции;
  • Бетонни конструкция: за трайни и здрави конструкции

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2004 - 2009. Eurobuilding Engineering Ltd. All rights reserved. Sitemap | FAQ