ДЕЙНОСТИ

  • Инфраструктурни проекти
  • Водопроводи и канализации
  • Пътища и мостове
  • Високо строителство
  • Масивни метални и стоманобетонни конструкции
  • Брегоукрепване
  • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стениУСЛУГИ
НОВИНИ
ПУБЛИКАЦИИ
АРХИВ НОВИНИ    
Евробилдинг Инженеринг ООД внедри нова система за контрол на работното време

11.12.2009

Нова система за контрол на достъпа и отчитане на работното време внедри фирма Евробилдинг Инженеринг ООД в новозакупените си офиси. Системата е изградена от Комплекс 2000 и следи за спазването на работното време на служителите и ограничава достъпа до офисите, чрез магнитни карти, с които разполага всеки служител.

Софтуерът предоставя възможност за изготвяне на работни времена и месечни графици на съответните звена и отдели, както централизирано, така и от самите началник отдели, което е възможно, посредством многозадачна работа на системата в мрежова среда от различни станции с обща база данни.

Системата упражнява ежедневен контрол върху спазване на графиците работно време и присъствие. Софтуерът предлага три групи от справки - "Движение на служители", "Закъснели служители" и "Осъстващи служител", като справките могат да бъдат за цялата организация, отдел или поименно.

Тя притежава изключителна гъвкавост при моделиране на работния процес. Работните времена могат да бъдат фиксирани, плаващи, по график, нощен труд, 24-часови смени, почивки и др.

Програмата предоставя възможността за преминаване към сумирано отчитане на работното време, почасово заплащане, генериране и контрол на извънреден и нощен труд, възможност за допълнително стимулиране на определени служители, санкциониране на закъснения и безпричинни отсъствия.

Програмата помага на ръководството да следи за спазването на реда. Във всеки един момент може да се направи справка по избран критерий. Справката може да бъде месечна, за избрани дни от месеца, за определен ден, индивидуална - за определен служител, за един отдел и т.н. Чрез комбинация от различни справки, всеки оторизиран потребител би могъл да получи изчерпателен отговор на всички въпроси относно движението на служителите, спазването на определеното работно време, отсъствия, закъснения, обобщена информация за отработените часове през текущия или произволно избран предходен месец.
 
© Copyright 2004 - 2009. Евробилдинг Инженеринг ООД. Всички права запазени!
Част от холдинг LifeStyle Developments ™
Карта на сайта | FAQ