ДЕЙНОСТИ

  • Инфраструктурни проекти
  • Водопроводи и канализации
  • Пътища и мостове
  • Високо строителство
  • Масивни метални и стоманобетонни конструкции
  • Брегоукрепване
  • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стениУСЛУГИ
НОВИНИ
ПУБЛИКАЦИИ
АРХИВ НОВИНИ    
Евробилдинг Инженеринг ООД внедрява интегрирана система за управление

14.12.2009

Евробилдинг Инженеринг ООД закупи и успешно започна интегрирането на MACS -интегрирана бизнес информационна система, предоставяща в реално време информация за всички аспекти на фирмената дейност – доставки, продажби, материално стопанство, счетоводство, производство, себестойност, поддръжка и ремонти, транспорт и механизация. Системата дава единна картина на процесите във фирмата, с което улеснява оперативното управление и контрола. Компанията е една от малкото бизнес организаци, които предпочитат внедряването на единна Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на няколко международни стандарта.

Интегрираната система за управление включва всички добри бизнес практики, които съществуват в организацията . Интегрираната система за управление позволява постигането на непрекъснато усъвършенстване и максимална ефективност на всички процеси.

Детайлната информация, която MACS предоставя, се обобщава в управленски справки, подпомагащи вземането на решения. Мениджърите могат да разчитат, че тези решения ще са винаги правилни и навременни, тъй като данните се получават в реално време чрез мощни аналитични средства.

Основната идея, залегнала в MACS, е, че всички процеси трябва да са максимално автоматизирани. С това се спестяват трудоемките задачи на служителите и те могат да се концентрират върху постоянно оптимизиране и усъвършенстване на организацията на работата си.
 
© Copyright 2004 - 2009. Евробилдинг Инженеринг ООД. Всички права запазени!
Част от холдинг LifeStyle Developments ™
Карта на сайта | FAQ