ДЕЙНОСТИ

  • Инфраструктурни проекти
  • Водопроводи и канализации
  • Пътища и мостове
  • Високо строителство
  • Масивни метални и стоманобетонни конструкции
  • Брегоукрепване
  • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стениУСЛУГИ
НОВИНИ
ПУБЛИКАЦИИ
УСЛУГИ    
ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Материали и доставчици


Качеството на всяка една строителна работа зависи не само от отговорното изпълнение, но и от материалите, които се влагат в нея. Познавайки спецификата на строителния пазар в България Евробилдинг Инженеринг ООД подбира изключително внимателно всички свои доставчици и следи за доставените от тях материали. Доставчиците и материалите не са просто механическа задача, а важен елемент от имиджа на сградата.

Фирмата е ориентирана както към утвърдени имена, така и към производители, предлагащи нови продукти и алтернативни решения, повишаващи качеството и ефективността на произведения продукт.

Евробилдинг Инженеринг ООД е разработила своя база данни за доставчици и материали, като освен за качество, екипът в компанията следи и за окончателната му цена. Тази информация се актуализира на всеки 6 месеца, което ни позволява да бъдем конкурентноспособни и винаги актуални при представяне на нашите оферти, а впоследствие и при реализирането на проекта.

Желанието на Евробилдинг Инженеринг ООД като строителна фирма е да се стреми да внася иновации, да развива строителния сектор и да наложи по-високо технологични продукти, които имат предимства не само заради сроковете на изпълнение, но и по-продължителни гаранции, което е добре от потребителска гледна точка.
 
© Copyright 2004 - 2009. Евробилдинг Инженеринг ООД. Всички права запазени!
Част от холдинг LifeStyle Developments ™
Карта на сайта | FAQ