ДЕЙНОСТИ

  • Инфраструктурни проекти
  • Водопроводи и канализации
  • Пътища и мостове
  • Високо строителство
  • Масивни метални и стоманобетонни конструкции
  • Брегоукрепване
  • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стениУСЛУГИ
НОВИНИ
ПУБЛИКАЦИИ
УСЛУГИ    
ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД - строителство


"Евробилдинг Инженеринг" ООД е възприела доказани строителни техники, които са най-подходящи в зависимост от използваните материали, стандарт и ниво на сложност, климатични условия, стабилност и разнообразни дизайнерски решения.
В момента са актуални 3 основни модерни метода на конструкция:
  • Дървена конструкция: за ЕКО и Енергоспестяващи сгради;
  • Стоманена конструкция: за модерни конструкции;
  • Бетонни конструкция: за трайни и здрави конструкции

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2004 - 2009. Евробилдинг Инженеринг ООД. Всички права запазени!
Част от холдинг LifeStyle Developments ™
Карта на сайта | FAQ